Nawigacja

Wnioski

I. Jeżeli wnioskodawca zwraca się do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej jedynie o wydanie decyzji administracyjnej (nie potrzebuje pomocy w sporządzeniu wniosku o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej i posiada już niezbędne dowody, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o działaczach opozycji):

  1. wnioskodawca składa wniosek do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o wydanie decyzji w sprawie spełniania warunków, o których mowa w art. 4 ustawy o działaczach opozycji;
  2. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej wydaje decyzję i doręcza ją stronie (która samodzielnie sporządza wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej).

II. Jeżeli wnioskodawca zwraca się do Instytutu Pamięci Narodowej jedynie o pomoc w sporządzeniu wniosku o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej (został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności):

  1. wnioskodawca składa wniosek o odnalezienie dowodów, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o działaczach opozycji (jeśli wnioskodawca złożył wniosek o odnaleznienie dowodów, to będzie on traktowany również jako wniosek o pomoc w sporządzeniu wniosku o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej);
  2. Instytut  Pamięci Narodowej udziela pomocy wnioskodawcy przy sporządzeniu wniosku o potwierdzenie statusu i  przesyła wnioskodawcy informację o zgromadzonych w zasobie IPN dowodach działalności opozycyjnej lub doznanych represji..

III. Jeżeli wnioskodawca zwraca się do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o wydanie decyzji administracyjnej i o pomoc w sporządzeniu wniosku o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej (nie został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności i nie posiada dowodów, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o działaczach opozycji):

  1. wnioskodawca składa wniosek do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o wydanie decyzji w sprawie spełniania warunków, o których mowa w art. 4 ustawy o działaczach opozycji, łącznie z wnioskiem o odnaleznienie dowodów, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o działaczach opozycji (jeśli wnioskodawca złożył wniosek o odnaleznienie dowodów, to będzie on traktowany również jako wniosek o pomoc w sporządzeniu wniosku o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej);
  2. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej wydaje decyzję i doręcza ją stronie;
  3. Instytut Pamięci Narodowej udziela pomocy wnioskodawcy przy sporządzeniu wniosku o potwierdzenie statusu i  przesyła wnioskodawcy informację o zgromadzonych w zasobie IPN dowodach działalności opozycyjnej lub doznanych represji. 

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z wyznaczonymi pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień. 

Mając na celu szybką i sprawną realizację Państwa spraw, prosimy o składanie wniosków na formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej.

do góry